In opleiding

Voor kinderen en jongeren

Even niet lekker in je vel zitten, dat kan jou ook gebeuren. Je voelt je misschien onzeker of je vindt het moeilijk om contact te maken met leeftijdsgenoten. Of je hebt vaak ruzie, bent heel boos of juist heel verdrietig. Soms weet je hoe dat komt en weet je ook hoe je het zelf of met hulp van je ouders op kunt lossen. Als je dat niet weet, kan het fijn zijn als iemand naar je luistert en met je meedenkt. Zodat je je uiteindelijk weer beter voelt.

Wat is counseling en therapie?

Integratieve counseling of therapie is voor kinderen of jongeren die (even) niet lekker in hun vel zitten, die ergens moeite mee hebben en die daar graag iets aan willen doen. Bij (Eigen)Wijs gaan we ervan uit dat jij de kwaliteiten al in je hebt die jou de oplossing kunnen bieden, alleen staat dat laatje nog niet (helemaal) open. Een counselor of therapeut kan je dan begeleiden in het zoeken naar die eigenschappen waarmee je de dingen die je moeilijk vindt, wat makkelijker kunt maken. Door middel van gesprekken en activiteiten leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je welke eigenschappen jou kunnen helpen om je doel te bereiken.

Bij counseling hebben de doelen vaak te maken met gedrag dat je wilt veranderen of gedachten die je anders zou willen. Je wilt bijvoorbeeld leren om 'nee' te zeggen of je wilt leren om makkelijker vrienden te maken. Bij therapie hebben de doelen meer te maken met je emoties en gevoelens. Je voelt je bijvoorbeeld al een tijdje verdrietig en je wilt heel graag weer vaker blij zijn. Of je bent bang voor iets of iemand en je wilt leren hoe je hier mee om kunt gaan. Bij (Eigen)Wijs krijg je de ruimte om te onderzoeken welke sterke kanten van jezelf je kunt gebruiken om je weer beter te voelen.

Wanneer kan counseling of therapie helpen?

Er kunnen veel oorzaken zijn waarom je even niet zo lekker in je vel zit. Bijvoorbeeld:

 • Als je gepest wordt op school of als je zelf iemand pest
 • Als je het moeilijk vindt om contact met leeftijdsgenoten te maken
 • Als je verdrietig bent omdat je iemand van wie je houdt, onlangs hebt verloren
 • Als je ouders gaan scheiden of gescheiden zijn
 • Als je bang bent bijvoorbeeld voor belangrijke toetsen
 • Als je moeite hebt met slapen
 • Als je je vaak alleen voelt
 • Als je snel boos wordt of vaak ruzie hebt
 • Als je geen nee durft te zeggen
 • Als je je onzeker voelt
 • Als je je niet begrepen voelt

En zo zijn er meer oorzaken waardoor je even een extra steuntje in de rug kunt gebruiken.

 Wat gaan we doen?

Eerst vindt er een intakegesprek plaats om kennis te maken en om te kijken waar jij je precies zorgen om maakt of wat je moeilijk vindt. Als je wilt, mogen je ouders daar bij zijn. Na dat eerste gesprek, beginnen we met de echte sessies. Hoeveel dat er zijn, hangt af van wat je wilt leren. Meestal zijn het er circa 10, maar het kunnen er ook meer of minder zijn. We zullen veel praten en ook spelletjes doen, tekenen, schilderen of iets uitbeelden. Wat we gaan doen, hangt af van wat je wilt leren en wat bij jou past. Als jij vindt dat je hebt bereikt wat je wilde en je voelt je weer fijn, dan sluiten we de sessies af. Uiteraard is het geen probleem om later nog eens terug te komen, als je weer even een extra steuntje in de je rug nodig hebt. Ook dan ben je weer van harte welkom!