Privacyverklaring

Deze privacyverklaring van (Eigen)Wijs integratieve kinder- en jeugdtherapie Dommelen geldt voor elke bezoeker van de website en (ouders/verzorgers van cliƫnten. Hierin staat beschreven welke gegevens (Eigen)Wijs kindertherapie verzamelt, vastlegt en/of bewaart en wat er met uw gegevens gebeurt. (Eigen)Wijs kindertherapie draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. (Eigen)Wijs kindertherapie handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut bij (Eigen)Wijs kindertherapie een dossier aanleg. Dit is tevens een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Dit dossier bevat aantekeningen over de (gezondheids)toestand van uw kind en gegevens over de ingezette interventies, technieken en methodieken tijdens de begeleiding. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor de begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener zoals of instantie zoals huisarts of school. 

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen Dit betekent onder meer dat:

 • ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens van u en/of uw kind;
 • ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens;
 • ik als behandelend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier;

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid, indien noodzakelijk.
 • Voor geanonimeseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier worden voor administratieve doeleinden gebruikt ten behoeven van het opstellen van een factuur.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan informeer ik u eerst en vraag om uw expliciete toestemming.

De gegevens uit het dossier blijven, zoals wettelijk bepaald in de WGBO, 15 jaar bewaard.

Privacy op de facuur

Op de factuur die u ontvangt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar. De volgende gegevens worden vermeld:

 1. Naam, adres, woonplaats
 2. Gegevens van uw kind, te weten: naam, geboortedatum, verzekeraar, polisnummer, datum van de begeleiding en omschrijving van de begeleiding
 3. kosten van de sessie

Google Analytics

(Eigen)Wijs kindertherapie maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en op welke manier de website wordt gevonden (welke zoekwoorden er bijvoorbeeld in verschillende zoekmachines worden gebruikt). Ook gebruiken we Google Analytics om de site aan te passen aan de behoefte van de sitebezoeker. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie en het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Uw gegevens worden alleen Bij de inrichting van Google analytics zijn de volgende maatregelen genomen ter bevordering van uw privacy geanonimiseerd verwerkt en maximaal 26 maanden bewaard.