In opleiding

Counseling en therapie

Integratieve benadering

Integratief wil zeggen dat er op verschillende niveaus wordt gekeken naar de moeilijkheid waar uw kind mee worstelt: fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en spiritueel. Met als doel uw kind vanuit verschillende visies en behandelmethoden te begeleiden bij het vinden van een eigen oplossing. Op deze manier sluit de begeleiding optimaal aan bij uw kind en zijn hulpvraag. Ieder kind is tenslotte uniek.

Door middel van gesprekken en activiteiten krijgt uw kind de ruimte om zichzelf beter te leren kennen. Waardoor hij zijn kwaliteiten kan ontdekken en verder ontwikkelen om te komen tot eigen oplossingen voor de moeilijkheid die hij ervaart. De gedachte hierachter is dat ieder kind, bewust of onbewust, zelf weet wat hij nodig heeft om zijn moeilijkheid op te lossen. Alleen soms heeft hij ondersteuning nodig bij het zoeken naar de oplossing die het beste bij hem past.

counseling sessie

Counseling

Counseling is een kortdurende, oplossingsgerichte manier van hulpverlening die kan helpen bij kinderen die tijdelijk uit balans zijn. Er wordt met name gekeken naar het denken en doen van uw kind, waarbij bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, ontspanningsoefeningen of rollenspellen worden ingezet.

Therapie

Therapie is meer gericht op het verkennen en uitdiepen van de moeilijkheid die uw kind ervaart. Naast het denken en doen is er ook aandacht voor emoties en ruimte voor vragen als 'Wie ben ik?' of 'Wat vind ik belangrijk in mijn leven?' De therapievormen zijn hierdoor intensiever. Tijdens therapiesessies kunnen onverwerkte trauma's naar boven komen en verwerkt worden in een veilige omgeving. Hierdoor kan op een dieper niveau een oplossing gevonden worden voor de moeilijkheid die uw kind ervaart.

Voorbeelden waarbij counseling of therapie kan helpen:

  • Gedachten: als uw kind bijvoorbeeld weinig zelfvertrouwen heeft of vaak negatieve gedachten heeft zoals 'ik kan het toch niet', 'niemand vindt mij leuk' of 'ik doe altijd alles verkeerd'.
  • Gedrag: als uw kind bijvoorbeeld moeite heeft in de omgang met anderen, als hij snel boos is of zich regelmatig terugtrekt of afzondert.
  • Gevoel: als uw kind zich regelmatig somber voelt bijvoorbeeld of andere nare gevoelens ervaart zoals angst, schuld, bezorgdheid, boosheid, eenzaamheid of verdriet.
  • Ontwikkeling: als de ontwikkeling van uw kind wordt belemmerd. Dit kan bijvoorbeeld door ziekte, verlies of scheiding of door moeilijkheden die uw kind ervaart rondom een bijzondere eigenschap zoals ADHD. Moeilijkheden in de ontwikkeling kunnen zich bijvoorbeeld uiten in minder eetlust, moeite met slapen, buikpijn, hoofdpijn, verminderde schoolprestaties of regelmatig voorkomende en/of heftige boosheid.

Zo zijn er meer signalen die erop kunnen wijzen dat uw kind tijdelijk niet in balans is en wel een steuntje in de rug kan gebruiken.